“Dat wij kunst voor grote mensen aan kinderen en jongeren presenteren, is de normaalste zaak van de wereld: Je moet niets verkleuteren. Kinderen weten écht wel wat van het leven” - Gerd Dierckx

Kinderen verstaan de kunst om kunst te verstaan.

Dit toegankelijke kijk- en leesboek geeft impulsen aan ieder die met kinderen het avontuur van kunst beleven wil aangaan.

Aan de hand van uitdagende vragen, kritische reflecties en sprekende voorbeelden en foto’s ontsluiert Kunstogen de specifieke werkwijze van Rasa, een organisatie die kinderen laat kennismaken met hedendaagse kunst.

Dit bijzondere boek laat ook hen aan het woord en nodigt uit om samen met hen kunst anders te benaderen: met open ogen, kunstogen.

Online te verkrijgen bij Exhibitions International.

Ook te koop bij verschillende boekhandels, Prospekta en de bookshops van M HKA, Middelheimmuseum, Museum M, Verbeke Foundation.

Cover Boek Kunstogen

Kinderen via de kun­sten ten volle tot hun recht lat­en komen, dat is wat dit boek doet. Het doet ons verd­walen, laat ons loskomen van de vertrouwde wereld. Maar het geeft ons tegelijk vertrouwen om op zoek te gaan naar hoe de wereld ook anders zou kun­nen zijn. Kun­st, kinderen en dit boek: een ont­wape­nende ervaring.

— Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris

Rasa zaait wezen­lijke kiemen in de broze kinderziel : ver­won­der­ing, ver­beeld­ing, verbind­ing, magie, traagheid, aan­dacht en ver­schil. Hoe vroeger we deze waar­den ont­van­gen in onze ontwik­kel­ing, hoe sterk­er ze zich hecht­en in ons bestaan. Ik kan mij geen betere stim­u­lans voorstellen voor menselijkheid en samen­leven. Ik lees deze Kun­sto­gen’ met een gevoel van urgen­tie : laat dit ini­ti­atief over­al doordringen.”

— Dirk De Wachter