Lizan Freijsen

© Lizan Freijsen

VERBINDING (2020–2021)

kunst - filosofie - onderzoek

De aarde is niet enkel de omgev­ing waarin wij lev­en. Wij zijn haar. Wij zijn deel van haar en zij is in ons en daarom dra­gen wij haar alti­jd met ons mee.”

— Thich Nhat Hanh

Agnieskza Lepka
© Agnieskza Lepka

Zijn mensen ook natuur?
Kan een bos de mens genezen?
Hebben we verschillen nodig?
Is het erg als spinnen uitsterven?
Hebben olifanten vlinders nodig?
Is een druppel een zee?
Kunnen vliegjes de wereld vervuilen?

Door ons huidige leven zijn we uit het oog verloren dat de natuur deel is van ons en dat wij deel zijn van de natuur. In de natuur heeft alles een onderlinge samenhang en wij op onze beurt zijn verbonden met alles wat leeft.

VERBINDING vertrekt vanuit een holistische benadering en toont kunst en ideeën van kunstenaars, filosofen en wetenschappers over aarde en natuur.

VERBINDING wil kinderen inspireren en aanwakkeren om hun relatie met de natuur te herstellen. Al spelend worden zij aangemoedigd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken die hen anders laten omgaan met onze unieke planeet.

VERBINDING bestaat uit één wonderkamer, twee creatie-eilanden en zeven tafels waarop kunstwerken, video’s, objecten en vragen aanzetten tot reflectie over de natuur. Elke tafel heeft een specifieke focus en zet aan tot kunstzinnig leren en creëren.

• wij zijn de aarde • alles is ver­bon­den met alles • de aarde is een won­der • alles in de natu­ur is cyclisch • hoe meer de bio­di­ver­siteit, hoe sterk­er het lev­en • het kleine zit in het grote en omge­keerd • de natu­ur ver­spilt niets •

Met een brief aan de aarde spreken kinderen hun hoop
voor de toekomst uit. Op een website kunnen kinderen zich
verbinden met andere kinderen en organisaties die hun
bezorgdheid omtrent de aarde delen.

VERBINDING is voor iedereen + 9 jaar
VERBINDING reist rond seizoen 2020/2021

Tinka Pittoors
© Tinka Pittoors

VERBINDING bezoeken?

Van 21 september 2020 tot 27 september 2021

Locaties volgen binnenkort

VERBINDING boeken?

Heb je interesse om een opstelling in het circuit te reserveren? Neem dan contact op met dit formulier. Wij bekijken je aanvraag, en nemen zo snel mogelijk contact op om het samen verder te bekijken.

Download de infofiche