Kunstendag voor Kinderen

15 november 2018

Kunstendag voor Kinderen
© Studio Tropics

"Iedereen is het eens over het recht op licht en lucht, goede voeding, een dak boven het hoofd. Maar men denkt er zelden aan om ook een zakje kunst in dat overlevingspakket te stoppen." - Gerda Dendooven

Deze zondag, 18 november, is het Kunstendag voor Kinderen.

Kom kijken, knuffelen, spelen, voelen in onze nieuwe installatie HAAR in Lebbeke. Voor peuters, kleuters en hun familie. Meer info vind je hier.

Klik hier voor meer tips om beeldende kunst te beleven met heel de familie deze zondag!

Rasafestival 1
© Valentina Stellino

Mg 2649