Rasa Logo Black Green

P51 Objecten RAAK MG 1855 2

P51 Objecten RAAK MG 1855 2

P51 Objecten RAAK MG 1855 2

Rasa kiest voor ontmoeting.

Rasa kiest voor kinderen.

Rasa kiest voor kunst.

Lees hier meer over Rasa.

Als je een teko­rt hebt aan kun­st, ga je de wereld saai vin­den omdat je nooit iets ziet dat met liefde is gemaakt.”

— Wies, 9 jaar