Rasa Logo Black Green

P71 Rasa Raakt

P71 Rasa Raakt

P71 Rasa Raakt

Rasa kiest voor ontmoeting.

Rasa kiest voor kinderen.

Rasa kiest voor kunst.

Lees hier meer over Rasa.

Als je een teko­rt hebt aan kun­st, ga je de wereld saai vin­den omdat je nooit iets ziet dat met liefde is gemaakt.”

— Wies, 9 jaar